Umiestnenie virtuálnej prehliadky pre hotel 

Pre hotely je virtuálna prehliadka skvelým nástrojom na prezentáciu priestorov, izieb a služieb hosťom. Aby ju videlo čo najviac ľudí, odporúčame umiestniť ju na rôzne strategické miesta na webovej stránke a propagovať ju aj mimo nej:

Hlavná stránka:

 • Zahrňte pútavý obrázok s odkazom na virtuálnu prehliadku hneď na úvodnú stránku.
 • Text okolo obrázka by mal jasne a stručne popísať, čo hostia v prehliadke uvidia a aké benefity im prinesie.
 • Môžete použiť aj krátke video z prehliadky, ktoré upúta pozornosť návštevníkov.

Stránky izieb:

 • Umiestnite prehliadku danej izby na stránku, ktorá ju prezentuje.
 • Takto ju hostia ľahko nájdu a budú si môcť detailne prezrieť izbu pred rezerváciou.

 

Sekcia Ponuky a Akcie:

 • Využite virtuálnu prehliadku na prezentáciu špeciálnych ponúk a akcií.
 • Môžete ju napríklad umiestniť vedľa popisu ponuky alebo ju integrovať do banneru.
 • Prehliadka im dá realistickú predstavu o tom, čo môžu za danú cenu očakávať.

 

Ďalšie stránky:

Okrem týchto základných miest môžete prehliadku umiestniť aj na:

 • Stránku Reštaurácia: Prezentujte atmosféru reštaurácie a jedálenského priestoru.
 • Stránka Wellness: Ukážte hosťom bazény, sauny a ostatné relaxačné zóny.
 • Stránka O nás: Prezentujte celkový vzhľad hotela, jeho okolie a jedinečnú atmosféru.

 

Propagačné aktivity:

 • Informujte o virtuálnej prehliadke aj mimo webovej stránky.
 • Môžete ju spomenúť v emailových kampaniach, na sociálnych sieťach, v online aj offline marketingových materiáloch.
 • Zvážte aj umiestnenie QR kódu s odkazom na prehliadku do tlačených materiálov, ako sú brožúry alebo letáky.

 

Tipy pre optimalizáciu:

 • Uľahčite hľadanie: Prehliadka by mala byť ľahko dostupná z rôznych častí webu. Môžete ju zahrnúť do navigácie, vytvoriť samostatnú stránku s prehľadom prehliadok, alebo ju propagovať pomocou interných prepojení.
 • Analyzujte výsledky: Sledujte, koľko ľudí si prehliadku pozrie a z akých kanálov k nej prichádzajú. Na základe týchto dát môžete optimalizovať jej umiestnenie a propagáciu.

 

Záver:

Strategické umiestnenie a propagovanie virtuálnej prehliadky môže výrazne ovplyvniť záujem hostí o váš hotel a viesť k zvýšeniu rezervácií. Implementáciou tipov uvedených vyššie môžete maximalizovať jej efektivitu a urobiť z nej cenný marketingový nástroj.