Lokálny marketing

Spolu s virtuálnou prehliadkou Vám ponúkame komplexné riešenie lokálneho marketingu, ktorý je základom pre každú firmu a pozostáva z vytvorenia:

  • Webstránky
  • Záznamu na mapách Google
  • Virtuálnej prehliadky
  • Prezentačného videa

Všetky tieto nástroje, Vám umožnia byť krok pred konkurenciou a priblížia Vašim zákazníkom  informácie o portfóliu, otváracích hodinách, mieste Vášho obchodu…

Hotel Fatra Terchová

Kaviareň Diverso & fitko

Pivnica u Zlatej Husi 

Hostinec u Prievozníka

Penzión Pálenica

Relax World Šamorín